سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه و تبلیغاتی آ-اس ام اس: A-SMS.IR سامانه پیامک آ - اس ام اس پنل پیامک A-SMS

سامانه ارسال پیام کوتاه آ-اس ام اس کوتاه آ-اس ام اس پنل ارسال پیامک آ-اس ام اس سامانه پیام کوتاه A-SMS

سامانه ارسال پیامک A-SMS پنل ارسال پیام کوتاه A-SMS پنل ارسال پیامک A-SMS www.a-sms.ir

ارسال پيامك تبليغاتي, ارسال اس ام اس تبليغاتي، پیامک صوتی، سامانه پیامک صوتی، پیامک آوا، سيستم پیامک صوتی

سامانه پیامک آوا سامانه ارسال پیامک آ-اس ام اس، خطوط اختصاصی اپراتورهای 1000 و 3000 ،)

خطوط شناسنامه دار همراه اول 5000، خطوط اختصاصی 1000 و 3000 و 5000، مگفا، رهیاب، اسمارت

نمایندگی سامانه پیامک، نمایندگی سامانه پیام کوتاه، نمایندگی پنل پیامک، نمایندگی پنل اس ام اس

نرم افزار پيام كوتاه, ارسال اس ام اس تبليغاتي، پیامک صوتی، تبلیغات پیامکی، پیامک تبلیغاتی، تبلیغات اس ام اس ،

ارسال هوشمند پیامک انبوه با خطوط مجازی شناسنامه دار5000 همراه اول، پیامک تفکیک رده سنی و جنسیت اپراتور5000،

شماره های تهران، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، تبریز ، یزد ، کرمان ، مازندران و ...

پیامک انبوه، گروهی، منطقه ای، کد پستی، شماره های دایمی همراه اول، اعتباری ایرانسل و همراه اول

فروش خطوط رنجی 5000 همراه اول ، فروش خطوط مجازی شناسنامه دار 5000 همراه اول، فروش انبوه خطوط 5000

فروش خطوط مجازی شناسنامه دار همراه اول، فروش انبوه خطوط اختصاصی 5000

آ - اس ام اس آ - اس ام اس آ - اس ام اس آ - اس ام اس آ - اس ام اس آ - اس ام اس آ - اس ام اس آ - اس ام اس آ - اس ام اس آ - اس ام اس آ - اس ام اس آ - اس ام اس آ - اس ام اس
A-SMS.IR A-SMS.IR A-SMS.IR A-SMS.IR A-SMS.IR A-SMS.IR A-SMS.IR A-SMS.IR A-SMS.IR A-SMS.IR A-SMS.IR A-SMS.IR A-SMS.IR
۲۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۳ و ۴۶ دقیقه

  صبح بخیر 1 [ تاریخ ارسال : ۲۵ تیر ۱۳۹۱ ساعت ۱۳ و ۰۹ دقیقه ]

دیگه به من زنگ نزن
حالا شناختمت
من نمیتونم دیگه با تو باشم
ازت بدم میاد
بی لیاقت
خداحافظ
“این آخرین جمله ای بود که همسایمون به شوهرش گفت”
میخاستم تو ام در جریان باشی عزیزم
میفرستم مهربان بر محضر تو یک پیام تا که هم جویای احوالت شوم هم داده باشم یک سلام! صبح روز آدینه ات بخیر و شادی
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام من
به آن پرند سپیده وشادمان
که در سپیده با نسیم
ترانه ساز می شود
صبح زیبات بخیر
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
صبحت بخیر عزیزم ، برات چایی بریزم؟!
گولت زدم عزیز جون ، تو که نیستی خونمون!!
خوب بیــــــــــد (صبحت بخیر عزیزم)
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو
و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی…
صبح نازت بخیر
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام
صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم
و تو خودت را در آینه من آبی
بیا برویم باورمان را قدم بزنیم
تا شانه های خیابان خیال کنند
جنگل و دریا بهم رسیده اند . . .
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش!
سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران
روزت به خیر باد
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام من
به هر چه وبه هر كــــسی كه با سحر
تمام جسم و جان او پر از نماز می شود
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی
ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی
ای که جادوی کلماتت قلمها را
سرنگون میکند سلام
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم
و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود .
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام من
به پیچكی كه صبح دست سبز او
به سوی آسمان بی كران دراز می شود
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام من
به آن پرند سپیده وشادمان
كه در سپیده با نسیم
ترانه ساز می شود
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام اي كهنه عشق من كه ياد تو چه پا برجاست
سلام بر روي ماه تو عزيز دل سلام از ماست
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی.
☻☻☻☻☻☻اس ام اس صبح به خير☻☻☻☻☻☻
سلام ،
ببخشيد ما داشتيم تو کوچه اس ام اس بازي ميکرديم
يکي از سلاما افتاد تو خونتون ! ميشه پسش بدين !؟؟
ما منتظريم !
[ دیگه ][ به ][ من ][ زنگ ][ نزن ][ ][ حالا ][ شناختمت ][ ][ من ][ نمیتونم ][ دیگه ][ با ][ تو ][ باشم ][ ][ ازت ][ بدم ][ میاد ][ ][ بی ][ لیاقت ][ ][ خداحافظ ][ “این ][ آخرین ][ جمله ][ ای ][ بود ][ که ][ همسایمون ][ به ][ شوهرش ][ گفت” ][ ][ میخاستم ][ تو ][ ام ][ در ][ جریان ][ باشی ][ عزیزم ][ ][ ][ ][ میفرستم ][ مهربان ][ بر ][ محضر ][ تو ][ یک ][ پیام ][ تا ][ که ][ هم ][ جویای ][ احوالت ][ شوم ][ هم ][ داده ][ باشم ][ یک ][ سلام! ][ صبح ][ روز ][ آدینه ][ ات ][ بخیر ][ و ][ شادی ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ من ][ به ][ آن ][ پرند ][ سپیده ][ وشادمان ][ که ][ در ][ سپیده ][ با ][ نسیم ][ ترانه ][ ساز ][ می ][ شود ][ صبح ][ زیبات ][ بخیر ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ صبحت ][ بخیر ][ عزیزم ][ ، ][ برات ][ چایی ][ بریزم؟! ][ گولت ][ زدم ][ عزیز ][ جون ][ ، ][ تو ][ که ][ نیستی ][ خونمون!! ][ خوب ][ بیــــــــــد ][ (صبحت ][ بخیر ][ عزیزم) ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ امیدوارم ][ روزت ][ رو ][ با ][ یه ][ دنیا ][ امید، ][ یه ][ بغل ][ آرزو ][ و ][ یه ][ عالمه ][ انرژی ][ مثبت ][ شروع ][ کنی… ][ صبح ][ نازت ][ بخیر ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ صبحت ][ زیبا ][ چرا ][ من ][ هر ][ صبح ][ خودم ][ را ][ در ][ آینه ][ تو ][ سبز ][ میبینم ][ و ][ تو ][ خودت ][ را ][ در ][ آینه ][ من ][ آبی ][ بیا ][ برویم ][ باورمان ][ را ][ قدم ][ بزنیم ][ تا ][ شانه ][ های ][ خیابان ][ خیال ][ کنند ][ جنگل ][ و ][ دریا ][ بهم ][ رسیده ][ اند ][ . ][ . ][ . ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ ای ][ دل ][ نورانی ][ خورشید، ][ ای ][ نگاه ][ آبی ][ آسمان، ][ ای ][ شکوه ][ آفرینش! ][ سلام ][ ای ][ وسیع ][ جاری، ][ ای ][ پهنه ][ نور ][ باران، ][ ای ][ طراوت ][ بی ][ کران ][ روزت ][ به ][ خیر ][ باد ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ من ][ به ][ هر ][ چه ][ وبه ][ هر ][ كــــسی ][ كه ][ با ][ سحر ][ تمام ][ جسم ][ و ][ جان ][ او ][ پر ][ از ][ نماز ][ می ][ شود ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ من ][ به ][ تو ][ سلام ][ میکنم ][ تو ][ که ][ تک ][ ستاره ][ دمادم ][ غروبی ][ ای ][ مهوش ][ غزالها ][ ای ][ ترانه ][ ساز ][ هستی ][ ای ][ که ][ جادوی ][ کلماتت ][ قلمها ][ را ][ سرنگون ][ میکند ][ سلام ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ به ][ تو ][ سلام ][ می ][ کنم ][ کنار ][ تو ][ می ][ نشینم ][ و ][ در ][ خلوت ][ تو ][ شهر ][ بزرگ ][ من ][ بنا ][ می ][ شود ][ . ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ من ][ به ][ پیچكی ][ كه ][ صبح ][ دست ][ سبز ][ او ][ به ][ سوی ][ آسمان ][ بی ][ كران ][ دراز ][ می ][ شود ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ من ][ به ][ آن ][ پرند ][ سپیده ][ وشادمان ][ كه ][ در ][ سپیده ][ با ][ نسیم ][ ترانه ][ ساز ][ می ][ شود ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ اي ][ كهنه ][ عشق ][ من ][ كه ][ ياد ][ تو ][ چه ][ پا ][ برجاست ][ سلام ][ بر ][ روي ][ ماه ][ تو ][ عزيز ][ دل ][ سلام ][ از ][ ماست ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ به ][ قاصدک ][ های ][ خبر ][ رسان ][ که ][ محکوم ][ به ][ خبرند ][ و ][ سلام ][ به ][ شقایقهایی ][ که ][ محکوم ][ به ][ عشقند ][ و ][ سلام ][ به ][ تو ][ که ][ محکوم ][ به ][ دوست ][ داشتنی. ][ ☻☻☻☻☻☻اس ][ ام ][ اس ][ صبح ][ به ][ خير☻☻☻☻☻☻ ][ سلام ][ ، ][ ببخشيد ][ ما ][ داشتيم ][ تو ][ کوچه ][ اس ][ ام ][ اس ][ بازي ][ ميکرديم ][ يکي ][ از ][ سلاما ][ افتاد ][ تو ][ خونتون ][ ! ][ ميشه ][ پسش ][ بدين ][ !؟؟ ][ ما ][ منتظريم ][ ! ]
 
 

internet marketing

تبلیغات شما

تبلیغات شما