۱۴ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ و ۳۸ دقیقه

  قابلیت های سامانه پیامک A-SMS

قابلیت ها و کاربردهای سامانه ارسال پیامک A-SMS.IR

Min شارژ

Max شارژ

همراه اول فارسی 500021

ایرانسل فارسی 500021

همراه اول لاتین 500021

همراه اول  فارسی 1000

ایرانسل فارسی 1000

همراه اول لاتین 1000

همراه اول فارسی 3000

ایرانسل فارسی 3000

همراه اول لاتین 3000

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۱

به بالا

۴۲۰

۴۳۰

۸۴۰

۴۵۷

۵۶۵

۱۰۰۸

۴۶۳

۴۸۰

۹۴۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۵

۴۴۵

۸۸۲

۴۶۸

۵۷۰

۱۰۰۸

۴۸۳

۵۰۴

۹۶۶

۵۰,۰۰۰,۰۰۱

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۰

۴۶۰

۸۹۳

۴۷۳

۵۸۱

۱۰۰۸

۴۹۴

۵۱۵

۹۶۶

۲۵,۰۰۰,۰۰۱

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۵

۴۷۵

۹۰۳

۴۸۳

۵۹۲

۱۰۰۸

۵۰۴

۵۲۶

۹۶۶

۱۰,۰۰۰,۰۰۱

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۰

۴۹۰

۹۱۴

۴۹۴

۶۰۳

۱۰۰۸

۵۱۵

۵۳۷

۹۸۷

۵,۰۰۰,۰۰۱

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۵

۵۰۵

۹۲۴

۵۰۴

۶۱۴

۱۰۰۸

۵۲۵

۵۴۸

۱۰۰۸

۲,۵۰۰,۰۰۱

۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۰

۵۲۰

۹۳۵

۵۱۵

۶۲۵

۱۰۰۸

۵۳۶

۵۵۹

۱۰۲۹

۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۵۲۵

 ۵۳۵ 

۹۴۵

۵۲۵

۶۳۶

۱۰۰۸

۵۴۶

۵۷۰

۱۰۵۰   

در تعرفه پلکانی پیامک ، 30 ريال مصوبه مجلس که مستقیم به خزانه دولت واریز میشود لحاظ شده است.
 
    اولین حرف الفبای تبلیغات - سامانه پیام کوتاه آ-اس ام اس - به دوستان خود بگویید - Advertising By A SMS.IR

 

internet marketing